ЧЕЗ планира да инвестира 1,2 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през декември. Сумата е част от одобрената от Държваната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) годишна инвестиционна програма, която е в размер на 71 млн. лева, съобщиха от дружеството. Приблизително половината от планираните за последния месец на годината средства (623 хил. лева) са предвидени за дейности по рехабилитация и модернизиране на електроразпределителната мрежа в София. Голяма част от сумата е предназначена и за населените места в София-област, където ще бъдат вложени общо 517 хил. лева. Останалата част от инвестициите ще бъде разпределена между градовете Видин, Монтана, Ловеч и Плевен.

“За да постигнем дългосрочни и качествени подобрения на услугата, която предлагаме на нашите клиенти, се нуждаем от поне 130 млн. лева инвестиции годишно. В момента регулаторът ни одобрява едва 71 млн. лева. Това означава, че можем да вложим средно по 35 лева на клиент, докато при другите две електроразпределителни дружества в страната тази сума е 65 и 75 лева” каза Ян Вавера, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Последните проучвания за необходимостта от инвестиции в мрежите показват, че за да се постигнат изискванията на ЕС за качеството на услугата, както и да се изпълнят ангажиментите по изкупуване на съоръженията от инвеститорите, ЧЕЗ се нуждае от общо 650 млн. лева одобрени инвестиции и адекватното ниво на оперативни разходи за следващите пет години, което се равнява на около 130 млн. лева годишни инвестиции и съответстващите на тях оперативни разходи.

ЧЕЗ поддържа електроразпределителна мрежа с дължина от над 60 хил. км. и се грижи за захранването на повече от 2 млн. клиенти. За периода от стъпването си на българския пазар през 2005 г. до момента компанията е инвестирала над 400 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България.