От 12 на 6 месеца се намалява санкциониращият срок, в който лицата имат право на следваща регистрация в Бюрата по труда. Това решиха депутатите с гласуването на първо четене на промените в Закона за насърчаване на заетостта, предаде репортер на Агенция „Фокус”. В мотивите на законопроекта се посочва, че намаляването на санкциониращия срок, в който лицата имат право на следваща регистрация в дирекциите „Бюро по труда” от 12 на 6 месеца има за цел да върне безработните в по-кратък срок на пазара на труда и да им осигури достъп до широк кръг услуги, обучение и субсидирана заетост, включително по схемите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Право на следваща регистрация имат само лицата, които нямат задължения към бюджета поради неспазване на изискванията на договорите, сключени при участието им в програми, мерки и обучения, финансирани със средства за активна политика на пазара на труда. Удължава се срокът за стажуване на младежите, завършили през последните 24 месеца професионално обучение и без трудов стаж по специалността, при работодател от 6 на 9 месеца.