Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград информира за готовността си да окаже съдействие и да предостави информация на търсещи подкрепа граждани, пристигащи от Украйна.


На следните линкове може да се намери полезна информация относно:


• Агенция по заетостта


https://www.az.government.bg/pages/vazmozhnosti-za-rabota-na-ukrainski-grazhdani/ (Информация за пристигащите, информация за работодателите за достъпа до пазара на труда)


• Единен портал „България за Украйна”


https://ukraine.gov.bg/ (Права на пристигащите, правна помощ, стъпки при пристигане за тях, образец за заявление до РУО за записване на училище на украинци и др.; за доброволците – как да осигурят настаняване, да обявят свободни работни места и т.н.)


• Държавна агенция за бежанците


https://www.aref.government.bg/bg/node/499 (Информация за предоставянето на международна закрила, адреси на Регистрационно-приемателните центрове, образци на молбата за международна закрила на три езика: украински, руски, английски)


• Посолство на Република Украйна в България 


https://bulgaria.mfa.gov.ua/bg/consular-issues (Информация и контакти за консулски услуги на украински граждани)


Анкетиране на работодатели, заявили желание да наемат граждани на Украйна


Анкетата за работодатели е публикувана на официалната Интернет страница на Агенцията по заетостта в рубриката „Възможности за работа на украинци в България” https://www.az.government.bg/pages/prouchvane-na-naglasite-na-rabotodatelite-za-ukrainci/


и може да се достигне чрез този линк:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpI0xyFvoSkszgcYhbf7JTRlLFgHsEoCmCwz6MCe9qp5FpA/viewform 


Анкетиране на граждани от Украйна за нагласите им за работа в България:


Анкетата за граждани на Украйна е публикувана на официалната Интернет-страница на Агенцията по заетостта в рубриката „Възможности за работа на украинци в България” https://www.az.government.bg/pages/prouchvane-na-naglasite-na-rabotodatelite-za-ukrainci/


и може да се достигне чрез този линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMzPZV0EzJsM3ZRXTifuB2GKzfzMcLKBU28B1H13JqvPmaRQ/viewform