Третата българска държава води своето начало от Сан-Стефанския мирен договор, подписан на 3 март 1878 г. Този договор, който възстановява България в етническите й граници, е ревизиран няколко месеца по-късно от тогавашните Велики сили - Германия, Англия, Франция, Австро-Унгария и Русия на т.нар. Берлински конгрес, който накърнява в различна степен интересите на всички балкански страни. 
В съответствие с решенията на Берлинския конгрес на територията на Мизия и Софийско възниква Княжество България. Южна България е обявена за автономна област под името Източна Румелия. Македония остава в пределите на Османската империя.
На 6 септември 1885 г България успява да си върне Източна Румелия (Южна България) чрез Съединението. 
На 22 септември 1908 г. във Велико Търново княз Фердинанд обявява с манифест независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта, а след това и Великите сили признават официално българската независимост.
Обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г. Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през 1908 г. България - една от най-старите в Европа, отново се появява на картата на Европа след петвековно османско владичество.
Програмата за честванията на Деня на независимостта в Етрополе включва:
• От 10:45 часа на площада изпълнения на Духовата музика.
• В 11:00 часа издигане на българския флаг под звуците на Химна на РБългария.
• Поднасяне на венци и цветя пред Паметника на незнайния войн.
• Сборна програма от НЧ „Тодор Пеев 1871” и СОУ „Христо Ясенов”
При дъждовно време програмата ще бъде изнесена в салона на читалището.