Синята коалиция поиска оставката на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплрантация Теодора Константинова Джалева  заради сериозни нарушения на процедурите по прилагане на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, посочени в доклад на инспектора на агенцията, предоставен на сините от здравния министър Анна-Мария Борисова  в писмен отговор на въпрос от парламентарния контрол. В агенцията нямало нито един назначен служител след конкурс. До 30-ти декември тази година е срокът, който министърът е дал, да бъдат отстранени нередностите в агенцията. За десните този срок е неприемливо дълъг. Очакват и незабавни санкции от Борисова. От обединението ще изпратят доклада до главния прокурор.

Ето аргументите на Ваньо Шарков от СДС: Не са спазени изискванията на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и подзаконовите актове във връзка с прилагането му както следва. Осъществен е износ на органи от страната без представени разрешения от Министерството на здравеопазването. Осъществен е износ на ляв и десен бял дроб и на черен дроб, без да е предоставено разрешение за този износ, без министерството до има договор с "Евротрансплант", които са взели органите, и без лечебните заведения, от които са взети, да са имали подобни договори.

Другата констатация, с която искам да ви запозная, е, че по отношение на документацията в агенцията цари пълен хаос и абсолютно безхаберие. Систематично е нарушаван Законът за обществените поръчки. Това, че в Агенцията по трансплантации цари такъв хаос; това, че там не знаят какви органи са вземани, - това може и да е умишлено, но ние не можем да го твърдим без доказателства, - показва, че липсва тотална воля в министерството на здравеопазването да се сложат в ред нещата в тази агенция.