Всички абонатите, просрочили плащанията си за газ, ще бъдат изключени от мрежата. До 16.30 часа днес изтича крайният срок за погасяване на задълженията. От утре започва преустановяване на газоподаването към некоректните абонати. Включването им отново към мрежата ще става срещу такса от 30 лева.
От “Балкангаз”АД са отправили предупреждение към клиентите си, че ще им бъде спряна газта, ако не се издължат в посочения срок.