Много битови клиенти на „Балкангаз 2000“ АД бяха включени в системата „Плащане на равни части“ до средата на 2022 г., когато нейното прилагане бе спряно във връзка с промени в данъчното законодателство. След извършена подготовка, системата може да бъде прилагана отново.


Дава се възможност големите зимни сметки на битовите потребители да бъдат редуцирани, като дванадесет месеца се плаща за едно и също количество (равна част) и се завършва с едно изравнително плащане/прихващане за едногодишния период. Равната част се определя като средномесечен разход за предходен 24- или 12-месечен период.


Договорите с клиенти за битови нужди, по системата „Плащане на равни части” за периода от 01.08.2023 г. до 31.07.2024 г., ще се сключват през месец юли в офиса на „Балкангаз 2000“ АД. Към датата на сключване на договора, желаещите не трябва да имат неплатени задължения за потребен природен газ.