За месец август 2010 година безработицата в Етрополска община е 7,90%. Общият брой на регистрираните безработни лица е 517 в т.ч. жени – 291, като сред тях с намалена работоспособност са 34.
Брой регистрирани по възраст - 517
- до 24 години - 51
- от 25 до 29 години - 46
- от 30 до 44 години - 175
- от 45 до 49 години - 67
- над 50 години - 178
Брой регистрирани по образование - 517
- с висше - 38
- със средно - 273
- с основно - 73
- с начално и по-ниско - 133
За сравнение:
• В Ботевград равнището на безработицата е 8,57%
Броят на регистрираните безработни лица е 1562,  в т.ч. - жени – 849, като сред тях лицата с намалена работоспособност са 141.
• В Правец равнището на безработицата е 13,32%. Броят на регистрираните
безработни лица е 505, в т.ч. - жени – 219, като сред тях с намалена работоспособност са 13.
Данните са свалени от сайта на Дирекция „Бюро по труда” Ботевград.