От имащите право на глас 10158 са гласували 3070 човека или 30,25%.


навсякъде изборният ден продължава да протича нормално. С машините в Етрополе също няма проблеми. В селата се гласува с бюлетини.


Изборният ден ще приключи в 20:00 часа, ако пред изборните секции няма желаещи.


Следващата справка очакваме в края на изборния ден.