Министерство на земеделието и храните организира конкурс за изготвяне на лого и мото на Българската Агенция по безопасност на храните.

Единственото изискване към логото е да съдържа наименованието на агенцията. Няма никакви специални изисквания за изготвянето на мотото на агенцията, като се разчита изцяло на конструктивността на авторските  идеи.

В конкурса могат да вземат участие физически и юридически лица от цялата страна, без ограничения.

Участниците могат да изпращат своите предложения по пощата на адрес:
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”,
Министерство на земеделието и храните,
Бул. „Христо Ботев”, № 55,
1050, гр. София

Предложения могат да се изпращат и на електронен адрес:
press@mzh.government.bg

За победителите  в конкурса са предвидени парични награди. За изготвяне на лого те са в размер: 1000 лева за проекта, класиран на първо място; 500 лева за второ и 300 лева за трето място.

За изготвянето на мото на агенцията наградите са: 500 лева за първо място; 300 лева – за второ място; 200 лева – за трето място.

В оценяването на проектите ще бъдат включени експерти от министерството и външни оценители.

Анонимни предложения няма да бъдат поощрявани.