Има яснота какви обекти за изпълнение ще бъдат включени в инвестиционната програма на общината за следващата година. Това каза кметът Георги Георгиев. Той изброи по-важните от тях: довършване ремонта на тренировъчната зала, откриване на новия музей, изграждане на канализация във Врачеш, Новачене, кв. “Паланката” на село Скравена и в Зелин; преасфалтиране на улиците “Цар Освободител”, “Божко Божилов”; изграждане на детски площадки, възстановяване на улици в Ботевград и селата.; ремонт на площад “Форум”, реализация на проект за ремонт на детските градини “Синчец” и “Звънче”, като и на ОУ “Васил Левски” – Ботевград и ОУ “Любен Каравелов” – с. Трудовец; саниране и поставяне на дограма в сградата на начален етап на обучение на ОУ “Н.Й.Вапцаров”.
Кметът Георги Георгиев обясни, че общината е подготвила тръжни документи за избор на фирма-изпълнил, която да реализира проект за ремонт на детските градини и училищата. Те са предоставени за проверка в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След като бъдат одобрени, общината ще проведе процедура по Закона за обществените поръчки.
Градоначалникът съобщи, че все не е подписан договора за изграждане на регионалното депо за битови отпадъци.