Общинската читалищна библиотека „Иван Вазов“ – Ботевград, и библиотеките при народните читалища в Трудовец и Скравена, съответно „Никола Василев Ракитин 1890" и „19-ти февруари 1906“, спечелиха проекти за обновяване на книжните си фондове по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2021 г.“ към Министерството на културата. Резултатите бяха оповестени вчера на сайта на държавното ведомство.


Отпуснатото финансиране за ботевградската библиотека е в размер на 3 957,36 лв., за Трудовец - 1 034,72 лв., и 1 241,74 лв. за Скравена.


Целта на програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” е да осигури финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да се активизира интереса към книгата и четенето и да се съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и информация.


Със средствата по проекта ще бъдат закупени нови книги от издателства, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания.