Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще глоби ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН, ако някое от дружествата събира по-високи от установените такси за повторно включване на спрян ток. Според последното решение на регулатора електроразпределителните дружества (ЕРП) имат право да искат за тази услуга по 19 лв., ако включват спрения заради неплащане ток  до 24 часа.

За експресната услуга пък ДКЕВР е заковала цена от 38 лв. Новината за новите глоби, които грозят енергото, беше обявена от председателя на регулатора Ангел Семерджиев след вчерашното открито заседание на комисията.

Справка в ценоразписите на трите ЕРП-та показва, че към момента само Е.ОН не спазва последното решение на енергийния регулатор и прилага по-високи такси от допустимите. Според тарифата на Е.ОН от 12 ноември дружеството събира от клиентите си по 34,90 лв. за обикновената услуга по включване на прекъснатото електрозахранване и 69,80 лв. за експресната. От дружеството, което обслужва Североизточна България коментират, че те не се съобразяват с решението на ДКЕВР, тъй като регулаторът от своя страна не спазва решение на Върховния административен съд (ВАС). Другите две енергодружества – ЧЕЗ и ЕВН, обаче ще прилагат по-ниската тарифа.

В средата на юли ВАС окончателно отмени решението на ДКЕВР, с което комисията беше установила по-ниските нива на таксите за повторно включване. Делото се гледаше от съда по жалба на ЧЕЗ, след като в началото на октомври 2008 г. ДКЕВР определи таван на тази услуга. Според мотивите на ВАС определените от регулатора максимални цени не са икономически обосновани и не възстановяват разходите за извършването им. След решението на съда ЧЕЗ увеличи двойно таксите и започна да събира по 76,88 лв. за експресно пускане на електричеството и по 38,44 лв. за обикновената услуга. Заради това се наложи ДКЕВР да вземе ново решение, с което свали таксите за повторно включване наполовина.

Освен за по-високи такси за пускане на тока, ДКЕВР ще глобява и за забавено изкупуване на трафопостовете от страна на ЕРП-тата от строителите, които са ги изградили със собствени средства. Засега санкция ще има само за ЧЕЗ, тъй като при тях проблемът е най-сериозен. Компанията дължи на строителите около 150 млн. лв. за изградени с техни пари съоръжения. Атанас Дандаров, член на борда на ЧЕЗ Разпределение съобщи, че от миналия април има график за това кой инвеститор кога ще си получи парите за изграденото съоръжение. Тези, които сега си пускат заявленията, ще си получат плащанията през 2018-2019 г., каза той. Натрупаното закъснение е 7-8 години. Става въпрос за 3000 инвеститора, които си чакат парите от ЧЕЗ. От тях едва 50 са завели дела срещу дружеството. През 2010 г. са планирани 11 млн. лв. за изкупуване на съоръжения, изградени от строителите. .