Съгласно календара на Световната здравна организация, датата 1-ви декември се отбелязва като Световен ден за борба срещу СПИН. Мотото на кампанията тази година  е: “ Презерватирай се!”
Кампанията е насочена приоритетно към младите хора и има за цел да популяризира безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи, както и толерантното отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН.