От 1 януари 2008 г. минималната работна заплата за страната се увеличава с 22% и от 180 лв. става 220 лв.

Решение за това беше взето на днешното заседание на правителството, съобщи правителствената информационна служба.

С приетото постановление минималната часова работна заплата се увеличава от 1.07 лв. на 1.30 лв. при нормална продължителност на работното време осем часа и при петдневна работна седмица.

Решението е в изпълнение на приоритетите на правителството, свързани с повишаването на жизненото равнище на българските граждани и в съответствие с възможностите на консолидирания държавен бюджет за 2008 г.