За 16 януари е насрочен конкурсът за секретар на община Правец. Румен Христов, който изпълнява тази длъжност, ще бъде назначен за шеф на отдел “Инвестиции”. Сред кандидатите за секретарско мястото в община Правец е Мая Цанова. Тя завеждаше отдел АОКП в общинската администрация в Ботевград. В момента Мая Цанова заема ръководен пост в “Лекс груп” АД.