Този въпрос зададе общинският съветник Павлин Цветков на кмета на общината Румен Гунински. Тъй като кметът отсъстваше от днешното заседание, въпросът бе внесен писмено.
17 фирми дължат данъци и такси на община Правец, съобщи председателят на общинския съвет Николай Яхов. Той разпространи списък със 17 фирми-длъжници. Общите задължения са около 140 000 лв.