През изминалата година служителите на Областната дирекция на полицията са издали около 54 000 лични карти. Само за периода от началото на календарната година до 17 януари общият брой на връчените лични карти е около 3 500. Цифрата на издадените шофьорски книжка е около 1 500, на паспортите – около 450. В Областната дирекция и в 12-те районни полицейски управления приемането на заявления за документи за самоличност протича нормално. Това съобщи Нели Иванова, говорител на Пресцентъра на ОДМВР – София област.

“За миналата година в Ботевград са подадени 7 700 заявления за лични карти, които са издадени. За тази година трябва да бъдат издадени 19 850 лични карти. Данните сочат, че валидността им изтича през последните три месеца на годината, което означава, че тогава се очаква да има най-голям наплив на граждани. За да предотвратим натрупването на опашки и да няма недоволство от страна на гражданите, предлагаме хората, които имат възможност, да подадат по-рано своите заявления за лична карта. В тази връзка искам да напомня, че от настоящата година отпадна 6-месечният гратисен период. Ако срокът на личния документ изтича на 1-ви март, заявлението за обикновена поръчка трябва да бъде подадено на 1 февруари. В момента пред гишетата за лични документи няма опашки, така че гражданите могат да подадат по-рано заявления, а не да чакат последния срок.
Другото, което искам да напомня на гражданите, е, че при изтичане валидността на личните документи се заплащат глоби от 20 до 150 лева.
Областната дирекция разполага с мобилна група за обслужване по заявка, но това важи само за големи предприятия, фирми, учреждения. В този случай ръководителят подава заявление до Областната дирекция на полицията. Заявлението съдържа трите имена и единните граждански номера на служителите, както и информация какви документи желаят да получат – лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС”, обясни Нели Иванова. Тя съобщи, че за миналата година много жители на общината са сменили личните си документи, без това да се налага. Нели Иванова напомни, че не е необходимо да се сменят личните документи, които са безсрочни. Това става само в случаите, когато документите са изгубени, откраднати или повредени. Не е необходимо да се сменят и документите, чиято валидност изтича през 2012, 2013 година.