Неправителствената пациентска организация Асоциация "Жени без остеопороза-21"  провежда профилактични скринингови кампании за определяне на личния риск от остеопороза в рамките на проекта "Познавате ли риска си от остеопороза?".
Кампаниите включват измерване на костната плътност на остеометър скринингов тип и насочване на новооткритите случаи с намалена костна плътност за диагностика и лечение в центровете и специализираните кабинети по остеопороза, както и предоставяне на информационни материали.
За жителите на Етрополе и селищата от Общината измерването ще се извърши на 28 януари 2011 /петък/ в лекарския кабинет на СОУ „Христо Ясенов” .
Цената на едно измерване е 10 лв.