Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков предупреди с писмо българските автобусни превозвачи да не допускат нарушаване на чл. 37 от Закона за автомобилните превози, според който е задължително издаването на багажна разписка за всеки багаж, намиращ се в багажното отделение на превозното средство. Също така според закона не се допуска превозването на непридружавани багажи и пратки срещу заплащане, тъй като това се счита за превоз срещу заплащане.

Санкциите, които предвижда законът за такова нарушение са от 1500 до 3000 лв. за превозвача и от 100 до 200 лв. за шофьора на автобуса, напомнят от транспортното министерство.

Министър Александър Цветков призовава превозвачите да обърнат особено внимание на водачите на автобуси за стриктното спазване на нормативната уредба, тъй като тя гарантира сигурността на пътниците.