В момента РИОКОЗ – Софийска област е в процес на структурната реформа, свързана с преобразуването на две административни структури – РЦЗ – Софийска област, РИОКОЗ – Софийска област в една нова структура – Регионална здравна инспекция /РЗИ/. За шеф на РЗИ се спряга името на д-р Георги Канзов от Ботевград. Той оглавяваше болницата в Етрополе, но вчера е бил освободен от длъжност поради преминаването му на друга длъжност.
Общинският съвет на Етрополе е взел решение длъжността “управител” на  МБАЛ „Проф.д-р Александър Герчев” да се изпълнява временно от д-р Снежана Досева до провеждането на конкурс.