Първите междинни резултати от Преброяването на населението и жилищния фонд 2011 вече са известни. В Софийска област по електронен път и в първите шест дни от класическото преброяване са обхванати общо 169 046 жители, от които 80 951 лица в първата седмица на традиционното броене от преброители.
Част от преброителите в областта дори са успели да приключат с поверените им участъци преди обявения краен срок – 28 февруари 2011 година.
Към 15 февруари т.г. в Етрополска община са преброени 1860 сгради, 202 вили, 2531 броя жилища, 2060 домакинства, 4902 лица, без тези от електронното преброяване, 2425 мъже и 2477 жени. Както вече съобщихме, по електронен път са се преброил 4134 лица или 32,4 %.
В общината също има участъци с приключено преброяване.
Навсякъде преброяването преминава нормално без инциденти. Няма данни за появата на мними преброители.