От днес Агенцията по заетостта стартира съвместни проверки с Националната агенция за професионално образование и обучение. Обект на проверките ще бъдат центровете за професионално обучение и образователни институции/организации в цялата страна, които получават финансиране от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проверките имат за цел да установят качеството на предоставяното обучение, ефективното разходване на средствата, материалната база, в която се провежда самото обучение, а така също и удовлетвореността на обучаващите се лица, съобщава пресцентърът на Агенцията по заетостта.