От вчера строителните фирми могат да подават документи за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Строително-ремонтни работи в сгради общинска собственост за обособяване на Майчини центрове в община Ботевград, във връзка с изпълнение на проект № BGLD-2.003-0013 „Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра”. Проектното предложение се финансира по Програма местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Поръчката е разделена в две позиции:


Обособена позиция №1: „Текущ ремонт в сградата на Младежки дом в с. Литаково за обособяване на Майчин център“ с прогнозна стойност 93 794,84 лв.


Обособена позиция №2: „Текущ ремонт в сградата на Здравен център в с. Скравена за обособяване на Майчин център“ с прогнозна стойност 96 781,64 лв.


Чрез обществената поръчка се предвижда да бъдат ремонтирани сгради – общинска собственост в Литаково и Скравена, които се намират в централните части на населените места и са разпознаваеми за местното население.


Целта е да бъдат обособени два центъра, в които ще се изпълняват предвидените по проекта образователни дейности в ранната детска възраст, дейности за социално и активно включване, както и дейностите за формиране на родителски умения. Чрез предвидените ремонтни дейности помещенията ще придобият уютен вид за потребителите и ще бъдат създадени нормални условия за работен процес на наетия по проекта персонал.


Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие в обществената поръчка е 23:59 часа на 12 август 2022 г.


За повече информация ТУК