Главен инспектор Тодор Тодоров, който води екипа за преговори с похитителя в Сливен, е награден с пистолет „Глок" със заповед на министър Цветанов. Тодоров е началник сектор „Криминална психология" и води екипа за преговори, който работи за разрешаването на кризисната ситуация в банков клон в Сливен.

Кризата в Сливен съвпадна с честването 40-годишнината на Институтa по психология на МВР.

Времето изпрати интересен повод за проверка на уменията и способностите на психолозите. И те доказаха, че се справят безупречно.

Безусловните оценки са доказателство, че Институтът по психология трябва да съществува в структурата на МВР, заяви заместник-министър Веселин Вучков, който поздрави служителите на честването в Академията на МВР.