Ванко 1 продължава да търпи негативи от престъпните си занимания, за който бе осъден през 2005-та година. Вчера Пловдивският апелативен съд реши да му отнеме окончателно и незабавно 7-етажния хотел с площ 416 кв. м. на стойност 810 501 лв., съобщи сайтът podtepeto. com.

Решението не подлежи на обжалване , а делото беше образувано по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Искането е срещу бащата на рапъра Иван Главчев-Петър и контролирано от него юридическо лице - дружество с ограничена отговорност. Петър Главчев е осъден с влязла в сила присъда от 2005 г. Въпросният недвижим имот в Пловдив беше възбранен по искане на Комисията от Окръжен съд Пловдив. Правното основание за отнемане на имуществото е то да е придобито от престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник на доходи за придобиването му.