Експресните резултати от преброяване на населението показват, че жителите в Етрополска община са 12 393, от които:
• Етрополе – 10 725
• Лопян – 395
• Малки Искър – 314
• Рибарица – 227
• Лъга – 199
• Брусен – 175
• Ямна – 175
• Бойковец – 125
• Горунака – 36
• Оселна – 22
Окончателните резултати от преброяването ще станат готови през м. юли т.г.
През 2001 година жителите на Етрополска община са бил 13 733  или сега са с 1340 човека по-малко.