От 15 февруари до 18 март 2011 година се проведе национална тематична проверка за изпълнение на Наредбата за условията и реда, в който се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и сградите с обособени работни места. За това време инспекторите от РЗИ – Софийска област са обхванали 1386 обекта. Това са заведения за хранене и развлечения с изцяло дневен, нощен и смесен режим на работа, офиси, лечебни заведения, административни обекти, детски ясли, детски градини, училища, висши училища, гари, летища, морски гари и автогари, транспортни средства,  и др. В 53 обекти с обособено самостоятелно помещение за тютюнопушене, отговарящо на изискванията за квадратура, вентилация протокол за измерване ефективността на вентилацията, изолация, обозначаване и сигнализация не са констатирани нарушения. Най-честите нарушения са: липсата на протокол от акредитирана лаборатория – 32 обекта; пропуски в сигнализацията - 29 обекта; пропуски в  обозначаването - 22 обекта. Издадените предписания в периода на тематичната проверка са 61, а броят на наказателните постановления е 25 с обща сума – 59 000 лв. От тях глобените физически лица са 19, като размера на  актовете е 3 500 лв. Шест еднолични търговци и юридически лица са глобени с 2 400 лв. С това проверките не приключват. Занапред с особено внимание ще се проследява - дали новите правила се спазват в нощните часове, в почивните и празничните дни.
В понеделник инспектори от Регионална здравна инспекция – София област са проверявали как се спазват новите правила за тютюнопушене в заведения и банки на територията на Ботевград.  
Санкциите за нарушителите са регламентирани в Закона за здравето. За едноличните търговци са от 300 до 1500 лева, а за юридически лица от 500 до 10 000 лева. С глоба от 50 до 300 лева се наказват физическите лица.