Ученици от 10 “б” клас отбелязаха Деня на Земята в градската библиотека “Иван Вазов”. Те представиха компютърни презентации на следните теми: “Замърсяване на въздуха”, Замърсяване на почвите” и “Замърсяване на водите”. Презентациите са изготвени по материали, предоставени от библиотеката, и с помощта на компютърната техника, осигурена по Програма “Глобал@ни билиотеки - България”.
По време на представянето, учениците бяха единодушни, че подкрепят мерките срещу забрана на тютюнопушенето на открити места, тъй като цигареният дим вреди на здравето на хората и e един от замърсителите на околната среда.
Гимназистите се включиха и в маратона на четеното. Те прочетоха текстове, посветени на опазването на планетата Земя.
Денят на Земята – 22 април, е най-големият нерелигиозен празник в света. Той се отбелязва от над половин милиард хора.