През 2018 год. Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов” привлече 1 528 нови читатели. За същия период броят на посещенията е 22 222, а раздадената литература  - 37 809 тома. 


В края на 2018 год. библиотечния фонд наброява 85 595 тома, стана ясно от отчета, представен по време на отчетно-изборното събрание на Народно читалище „Христо Ботев” в Ботевград. 


През миналата година библиотеката спечели проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрова за четене и информираност” към Министерството на културата. Проектът е на стойност  2 970лв. Със средствата са закупени 194 книги. 


Набавените  библиотечни документи през отчетния период са 549 бр. С фактура са закупени 196 документа на стойност 3 004 лева Останалите - на стойност 3 688 лева, библиотеката е получила като дарение от граждани, научни, културни институции и организации. Изготвени са 35 акта за дарение. Абонаментът на периодичните издания за 2018 год. е 23 бр. на стойност 1 203 лева, от които 1 100 лева са осигурени от общината. 


През 2018 год. в библиотеката са направени 980 справки. 


С над 29 витрини, кътове и други форми са отбелязани важни дати и юбилейни годишнини, свързани със събития и личности. Културната образователна дейност на библиотеката през миналата година  бе насочена основно към привличане на читатели и приобщаване към книгата и четенето. Многобройни са събитията, с които библиотеката участва активно в живота на града: представяне на книги, творчески вечери, чествания, литературни утра. С поредица от инициативи библиотеката се включи в националната кампания „Маратон на четенето” и фокусира общественото внимание върху ролята и мястото на библиотеките за повишаване на грамотността. 


Библиотека „Иван Вазов” е една от местните културни институции с принос за успешното реализиране на инициативата УикиБотевград. Библиотекарите се включиха доброволно с написване на статии, чрез които да се популяризират природните и исторически забележителности, видни личности и важни събития в нашия край.    


През месец юни 2018-та в библиотеката започнаха ремонтни дейности по проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Доставено е и ново обзавеждане – стелажи, маси и бюра. Целта е да се създадат по-добри условия и удобства за посетителите и самите служители. 


Благодарение на финансовата подкрепа на общината за библиотеката е закупен и нов софтуер на стойност 5 100 лева.