Ръководството на ОУ „Васил Левски” постави проблема за интеграция на ромсикте деца пред  служителите от отдел „Интеграция на етносите” Йорданка Маринова и Радослав Христов, както и пред общинския съветник от ББО Петър Цоков. На срещата присъстваха и учителите, които са участвали в изготвянаето на стратегия за развитие на учебното заведение. Те изразиха открито опасенията си, че  ОУ „Васил Левски” е на път да се превърне в сегрегирано училище, ако не се пристъпи към интеграция на ромските деца в първи клас.  „Проблемът е сериозен. Нашето училище не заслужава тази съдба” – заявиха учителите. На същото мнение бяха и служителите от общинската администрация. На срещата бяха споделени примери с други общини, в които интеграцията на ученици от ромски произход вече е факт.

„Непрекъснато обясняваме на ромите, че трябва да се отнасят сериозно към образованието на децата си, но, за съжаление, те проявят безхаберие в това отношение. Финансовото състояние на повечето от ботевградските роми е стабилно. Те успяват да си осигурят добри доходи и въобще не се плашат, че ще им спрат помощите, ако децата им престанат да посещават училище. Родителите са тези, които трябва да настояват за интеграция на децата си, но след като това не става, трябва да се предприемат други мерки” – обясни Радослав Христов.

Общинският съветник Петър Цоков и представителите на отдела „Интеграция на етносите” обещаха, че ще подкрепят учителите в по-нататъшните им действия за интеграция на ромските ученици. Очаква се двете страни да изготвят становище за разрешване на проблема, което ще представят първо на Комисията по образование и духовни дейности в общинския съвет, а след това и на кмета Георги Георгиев.