Причина са зачестилите през последните седмици случаи на тежки пътно-транспортни произшествия с участието на водачи с малък стаж, неправоспособни или употребили алкохол. Ще бъде засилен контролът в малките населени места и по второстепенните пътища.

ГД “Охранителна полиция” предприема мерки за засилване на борбата с конвенционалната престъпност и осигуряване на безопасност на движението. Пътна полиция отчита, че през последните седмици са се увеличили случаите на тежки пътно-транспортни произшествия с участието на водачи с малък стаж, неправоспособни или употребили алкохол. Инцидентите най-често настъпват в и около малките населени места, на не особено натоварени пътни отсечки, където контролът е недостатъчен. Статистиката сочи, че в по-голяма част от случаите превозните средства са предоставени от близки на младите шофьори с презумпцията, че в населеното място няма засилен трафик, разстоянията са къси, липсва обществен транспорт, а контролът от страна на полицията е слаб.
Ръководството на ГД „Охранителна полиция” отчита необходимостта от засилени мерки срещу конвенционалната престъпност и за подобряване на безопасността на движението в цялата страна. Особено внимание ще се обърне на полицейската работа в малките населени места и второстепенните пътища. Във връзка с това е създадена организация за обединяване усилията на всички звена на охранителна полиция в областните дирекции в страната – полицейските инспектори, полицейските екипи и пътнвите полицаи за осъществяване на патрулно-постова дейност. По план предстои повсеместно провеждане на специализирани полицейски операции в малките населени места, включително в тъмната част на денонощието, в празничните и почивните дни. Ще бъде осъществени преглед на организацията на движение, принадлежностите на пътя, наличието и съответствието на пътните знаци, недостатъците на пътното платно и други фактори, свързани с пътната инфраструктура, създаващи предпоставки за пътни инциденти и конфликтни ситуации. За установени нередности своевременно ще бъдат информирани компетентните органи.
Ще бъде засилен контролът от страна на полицейските инспектори за неправомерно предоставяне на превозни средства - автомобили, мотоциклети и мотопеди на неправоспособни или употребили алкохол шофьори. При подобни случаи ще бъдат съставяни предупредителни протоколи или ще се пристъпва към административно производство. При проверките ще се прилага т.нар. „широкообхватен контрол”, като всяко превозно средство и водач ще бъдат подлагани на щателна проверка – за свидетелство за управление на МПС, документи за ползване и техническо състояние на автомобила, употреба на алкохол и упойващи вещества, наличие на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” и др.