Кметствата от селата на Етрополска община са снабдени със служебни карти за пътуване на техни граждани.
На кметството в Лопян са дадени 5 карти, а останалите кметства в Брусен, Малки Искър  Лъга и Ямна разполагат с по 4 карти.
Картите са предназначени за социално-слаби и нуждаещи се жители на селата, на които се налага да пътуват до града и обратно за лекарства, медицински прегледи, административни услуги в общината и др.п.
Всеки един жител на съответното село, който желае да се възползва от тази привилегия ще може да получи картата за пътуване от кмета на селото. Кметовете са тези, които създават организацията за ползване на картите от техните жители.