От 12 до 16 септември 2016 г. започва раздаването на хранителни продукти по Оперативната програма храни на най-нуждаещите се лица от община Ботевград. Раздаването ще се извършва от 09:00 до 14:00 часа  в сградата на бившата общинска фирма „Родина” - срещу Автогара „Ботевград”. За жителите на селата в община Ботевград пакетите с хранителни продукти ще бъдат доставени в кметствата на 8 и 9 септември 2016 г.


 


Правоимащи по програмата са лица, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон (2014-2015 г.), както и лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии.