12 човека получиха днес удостоверения за придобита начална компютърна грамотност. Курсът се проведе в залата на градската библиотека “Иван Вазов”, оборудвана с компютърна техника по Програма “Глоб@лни библиотеки”. Обучението премина под ръководството на Миглена Василева, служител в библиотеката, и продължи две седмици. През това време курсистите се запознаха с основните познания за работа с компютър, както и с: интернет, електронна поща, скайп.
“Има желаещи да преминат курс по начална компютърна грамотност. Най-голям наплив има от членовете на пенсионерския клуб в Скравена. Сформирали сме две групи, но обучението им ще се проведе през есента на тази година, тъй като през лятото започва обучение на библиотекарите по компонент на програма “Глоб@лни библиотеки - България”. Той включва четири тематични направления: “Информационни и комуникационни технологии”, “Организация и управление на работата в обществената библиотека”, “Услуги в модерната библиотека” и “Общуване и работа с потребители и общности”, съобщи Людмила Чудомирова, главен библиотекар.