От началото на тази година общо 58 човека от община Ботевград, разпределени в пет групи, преминаха курс по начална компютърна грамотност към програма „Глоб@лни библиотеки”. Обучението на петата група приключи в края на миналата седмица. По този повод учителката Лиляна Василева, която е пенсионер, отправи благодарност към организаторите на курса. 
„Благодарим на главния библиотекар Людмила Чудомирова и на ръководителя на курса Миглена Василева за търпението и вниманието, които проявиха към нас, за желанието им да ни въведат в новите технологии. Благодарение на тях направихме първите стъпки за работа с компютър. Благодарим и на програма „Глобални библиотеки - България", която дава възможност и на хората от втората възраст активно да участват в обществения живот и да общуват със своите близки из цялата страна и света”, каза Лиляна Василева.
„Обучението на петата група по програма „Глоб@лни библиотеки” бе последно за тази година. От 2012 год. градската библиотека „Иван Вазов” ще продължи да сформира групи от желаещи да придобият основни познания за работа с компютър, с интернет, електронна поща и скайп”, заяви пред наш репортер главен библиотекар Людмила Чудомирова.