Жалбите са подадени срещу отказа на общината да сключи договори за наем за ползваните от тях кабинети. Според неофициална информация основанието на общината да откаже да сключи договори е изискването на местна наредба, според която общината не може да сключва договори с лица и фирми, които имат неиздължени суми към общината.  Заради оспорваното решение, взето от общинския съвет за наем от 2 лева на квадратен метър, договорите на повечето лекари са с изтекъл срок и не са подновени.
Според адвокати броят на лекарските дела срeщу общината ще нарасне на 40. Казусът се заплита още повече, тъй като договорът за наем на кабинетите е необходимо условие, за да могат лекарите да сключат договор със здравната каса.