Общината ще отпусне финансова помощ от 4 320 лева за специализация на двама лекари – д-р Ивета Николава – специализант по гастроентерология в ИСУЛ, и д-р Росен Билчев, специализант по акушерство и гинекология в СБАГАЛ “Майчин дом”, София. В момента двамата работят в ботевградската болница. Те са подписали декларации, че след приключване на специализацията им ще работят три години и половина в лечебното заведение. В случай, че напуснат МБАЛ – Ботевград преди изтичане на този срок, двамата лекари се задължават да възстановят сумата на община Ботевград.
Решението за отпускане на финансова помощ за специализация на д-р Билчев и д-р Николова бе взето на днешното заседание на ОбС.