Учениците от IV “д” клас на ОУ “Н.Й.Вапацаров” завършиха учебната година  с урок по родолюбие. Той се проведе вчера в Исторически музей – Ботевград.
“Избрахме музей за нашия урок, той като това е мястото, което е съхранило и предава най-добре героичното минало на нашия народ, на нашия роден край”, каза Тошка Йончева, класен ръководител на четвъртокласниците.
Урокът по родолюбие започна със стихове и песни за България и нейната красива природа. След това учениците демонстрираха знанията си по география и история на България, придобити в начален етап на обучение. Те преминаха през основните географски региони, на които е разделена страната, спряха се на природните й забележителности, а след това разказаха за славното минало на нашата Родина, изпълнено с героични битки и велики личности.
Гости на урока по родолюбие бяха директорът на ОУ “Н.Й.Вапцаров” Даниела Колева и родителите на учениците.
“Вие наистина показахте, че имате основата, за да продължите своето образование. Предстоят ви още три етапа – прогимназиален, гимназиален и се надявам всички да завършите и последния етап – висше образование”, каза Даниела Колева пред учениците. Тя им пожела да бъдат здрави, уверени в себе си и да реализират мечтите си.
Пожелания към учениците отправи и директорът на Историческия музей. Тодорка Коцева подари на четвъртокласниците дипляни с историческите забележителности в община Ботевград.
В края на урока класният ръководител Тошка Йончева връчи на своите възпитаници удостоверенията за завършен начален етап на обучение. С отличен успех завършват 8 ученици.