ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ’ 2007-2013”

 Инвестиране в бъдещето!"
На 01.06.2011 год. в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Кметът на Община Етрополе подписа договор по ОП “Регионално развитие”, Мярка - 4.1-04 “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”. В списъка е и нашата община.
Наименованието на проекта е «Корекция на р. Ябланица гр. Етрополе - от О.Т. 435 - 418 до О.Т. 520 - 521».
Заложените дейности по проекта са:
• Корекция коритото на някои участъци на  р. Ябланица
• Облицовка на дъното на обособените участъци
• Изграждане на стоманено- ъглови подпорни стени
Цели на проекта:
• Предпазване на жилищните квартали в района от наводняване
• Прилагане устойчиви мерки за борба с наводненията и ограничаване рисковете от наводнение
• Намаляване до минимум риска за човешкото здраве и околната среда
Очакваният резултат са 300 линейни метра изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения и 300 линейни метра почистено речно корито.
Стойност на проекта: 954 948,44 лв.
Срок на изпълнение: 2 години