В късния следобед на 3 октомври в конферентната зала на Комплекс „Етрополия” беше поставено началото на 15-седмичната програма на Индустриален клъстер Средногорие   "Бизнес постижения за социално предприемачество" /BASE/, която се осъществява в партньорство с Фондация "Америка за България" и Посолството на САЩ в България.


Сдружение Индустриален Клъстер Средногорие е създадено през есента на 2005 г. Сформиран е на индустриално-регионален принцип. Водещите компании при неговото иницииране са: „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД  и „Геотехмин“ ООД.
Общият брой на членовете му е 37, сред които е и Община Етрополе. 


Предприятията в клъстера свързват в мрежа компетенциите и потенциала си и заедно създават продукти и решения, които гъвкаво и бързо отговарят на нуждите на международните пазари. Обединението на фирмите позволява да се изградят по-добри комуникации, да се осигури по-евтин достъп до суровини и енергия, да се развият и внедрят повече научно-приложни разработки, да се създават центрове за квалификация и образование. Следвайки тази философия, ИКС се развива по модела на класическа клъстерна пирамида-група от взаимосвързани, експортно ориентирани индустриални компании.
Водеща дейността на сдружението е мисията за развиване на човешкия капитал и икономиката на района на Средногорието чрез партньорство на публичния и частния сектор.
Целите му са:
• Повишаване на конкурентоспособността на индустриалния сектор в региона на Централното Средногорие
• Устойчиво развитие на регионалните индустрии и местните общности в Средногорие чрез иновативни технологии, бизнес постижения и социално предприемачество
• Подобряване на техническата и социална инфраструктура в региона
• Повишаване на стандарта и качеството на живот на населението
• Технологично обновление и внедряване на иновации
• Повишаване на енергийната ефективност
• Подобряване на условията на труд в предприятията, участници в клъстерната мрежа
• Усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията за нуждите на клъстерната мрежа
• Осъществяване на други проекти от взаимен интерес
Предизвикателствата:
• Подпомагане на индустриалната политика и развитие
• Повишаване на енергийната ефективност
• Привличане и внедряване на нови технологии
• Здравословни и безопасни условия на труд
• Опазване на околната среда и водите
• Развитие на регионалната инфраструктура
• Подобряване и развитие на публичните услуги
• Развитие на публично-частното партньорство
• Привличане на нови инвестиции в региона


Занятията по програмата ще се провеждат в малкия салон на НЧ +Тодор Пеев-1871” – Етрополе.