По данни на дирекция „Български документи за самоличност” изтичащите лични карти през следващите месеци на 2011 г. и януари 2012 г. са както следва: юни – 50 805, юли – 56 377, август – 65 956, септември – 79 213, октомври – 173 176, ноември 235 671, декември – 269 930 и януари 2012 г. – 271 593.
От данните е видно, че се очаква много български граждани да поискат подмяна на документите си през месеците октомври, ноември и декември на 2011 г. и януари 2012 г., което би довело до напрежение при админстративното обслужване.
От дирекцията отново приканват гражданите да се възползват от благоприятните условия през летните месеци да подменят изтичащите си лични карти, тъй като към момента в звената “Български документи за самоличност” в страната няма натоварване при обслужване на гражданите.
Заявление за подмяна на лична карта може да подадете и преди изтичането на срока на нейната валидност, припомнят от дирекция "Български документи за самоличност".
Необходимо е да се знае, че не се предвижда удължаване на валидността на личните карти, изтичащи през 2011 г., т.е. в срок до 30 дни от датата на изтичане на тяхната валидност гражданите следва да подадат заявление за издаване на нови.
По-големите организации, ведомства и учреждения могат да се възползват от възможността, предоставяна от МВР, подмяната на български лични документи на техните служители да се осъществява на място чрез организиран прием от мобилни групи. За извършване на тази административна услуга ръководителят на съответното ведомство може да отправи искане до съответния директор на СДВР/ОДМВР.