Eлектроразпределение уведомява своите клиенти за предстоящо прекъсване на ел. захранването и/или възможни смущения поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения; реконструкция на електроразпределителната мрежа за периода 28.01.2008 г. –01.02.2008г.
                 
Община Ботевград
В периода 28.01.2008 г.- 01.02.2008г. (10.00 ч. – 16.30 ч.) - с.Врачеш
На 28.01.2008 г. (10.30 ч. – 15.00 ч.) - с.Новачане - около църквата и центъра
На 29.01.2008 г. (10.00 ч. – 16.00 ч.) - с.Врачеш - мах.Осеница
На 29.01.2008 г. (10.00 ч. – 15.00 ч.) - Ботевград - кв.26
На 30.01.2008 г. (10.00 ч. – 16.00 ч.) -  с. Литаково
На 30.01.2008 г. (10.00 ч. – 12.00 ч.) - .Ботевград - около РПК
В периода 31.01.2008 г. – 01.02.2008г. (10.00 ч. – 16.30 ч.) - Ботевград - в.з. Зелин
На 01.02.2008 г. (10.00 ч. – 16.00 ч.) -  с.Рашково

Община Правец
На 28.01.2008 г. (10.00 ч. – 15.30 ч.) - с.Осиковска лъкавица - мах.Отешанете
На 29.01.2008 г. (10.00 ч. – 13.00 ч.) -  с.Калугерово-  мах.Чекотина
На 30.01.2008 г. (10.00 ч. – 16.00 ч.) - с.Осиковица - мах.Дрена
На 31.01.2008 г. (10.00 ч. – 12.00 ч.) - с.Джурово - мах.Беляновец


Община Етрополе
На 29.01.2008 г. (10.00 ч. – 15.00 ч.) - Етрополе - мах.Горунака
На 30.01.2008 г. (10.00 ч. – 14.00 ч.) - Етрополе - кв.около банята
На 31.01.2008 г. (10.00 ч. – 15.00 ч.) - с.Бойковец - мах.Кобиля
На 01.02.2008 г. (10.00 ч. – 15.00 ч.) -  с.М.Искър