Ръководството на Държавно горско стопанство е внесло отчет в ОбС за дейността на предприятието през първите пет месеца на година. В отчета е отбелязано, че за периода са извършени 376 проверки, съставени са 139 акта за установяване на административни нарушения, задържани 58 куб.метра дърва, 3 броя каруци, 2 моторни триона и 4 МПС-та.
Най-много нарушения са установени в землищата на селата Литаково, Новачене и Скравен. В Трудовец има 4-5 лица рецидивисти, които инцидентно продължават да извършат незаконна сеч и продажба на дървесина. Незаконно придобитите дърва за огрев се продават на жители на съответните населени места. В Скравена например има констатирани случаи, при които дървата се разменят за хранителни продукти, зимнина и ракия, се посочва в отчета на Горското.
Друг важен момент, върху който се акцентира в доклада, е отмяната на т.нар. “дърва за местното население по тарифна такса на корен”. Според новите разпоредби, всички сечи трябва да се провеждат само от правоспособни секач-мотористи, наети в лицензирани за дърводобив фирми. В тази връзка Държавно горско стопанство ще предложи вариант за продажба на дърва от временен горски склад. Тези продажби ще се извършват по списък, съставен от кметствата, като на едно домакинство ще се предоставят по 10 куб.метра дърва за огрев. Предстои продажната цена да бъде съгласувана с ръководството на северозападното държавно предприятие, чието подразделение е Държавно горско стопанство – Ботевград.
През отчетния период служители на Горското са взели участие в потушаване на 12 горски пожара на площ 76 ха. От ръководството на ДГС отправят препоръка към кметовете да осигурят повече доброволци в гасаческите групи по места.
В отчета се посочва още, че Държавно горско стопанство ще прави необходимото за опазване на всички гори на територията на общината, без оглед на това чия собственост са те.