Общината е разработила проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в Ботевград. Той е в съответствие с изискванията на програма “Околна среда 2007 – 2013 година" и на стойност 25 000 000 лева. Общината е получила уверение, че до края на тази година проектът ще получи финансиране.
Пречиствателната станция за отпадни води ще бъде изградена по същата технология, като тази на пречиствателното съоръжение в Хисаря, открито през март. За целта е отреден терен от 30 декара в местността “Темуша”.