Приемам наградата „Зелена България”за най-активна община по  ОП „Околна среда” като много висока оценка от страна на  експертите от министерството на околната среда и водите и лично от министър Караджова. Тази висока оценка е за работата на екипа в община Ботевград. През последната година екипът, в това число и аз, вложихме всичко от себе си – разум, работа, тичане, организация, за ад спечелим това европейско финансиране -  над 12 милиона лева, по оперативна програма „Околна среда”- това заяви кметът георги Георгиев след връчването на наградата.
"Все пак да си призная, не съм очаквал че нашата организация и работа ще впечатли толкова силно МОСВ и експертите от Европейската комисия, за да бъдем класирани на първо място измежду всички общини в България. Това е голяма чест за Ботевград!
Тази награда обаче ни задължава. Задължава ни в бъдеще да продължим да работим така активно по всички проекти/ а те са няколко/, с които кандидатстваме пред еко-министерството и пред други министерства. И най-вече да изпълняваме спечелените проекти качествено, така че ефектът от реализацията им да бъде с най-големи ползи за населението. По този начин ние се  отплащаме на нашите избиратели, които ни гласуваха доверие да управляваме. Ще продължим да работим така, че в община Ботевград да влизат повече европейски пари, с тези средства да решаваме проблеми в областта на  екологията, благоустрояването, образованието и т.н. Така  че ще продължим да работим активно и да печелим такива национални награди.
Следващият голям проект, с който кандидатстваме пред МОСВ, е за строителството на пречиствателна станция за отпадни води. Той е на стойност 25 милиона лева. Със самия проект сме почти готови и аз съм убеден, че  много скоро в следващите няколко месеца МОСВ  отново ще ни повярва, ще ни повярват експертите от Европейската комисия и Ботевград ще получи 25 милиона лева, за да изгради пречиствателната станция за отпадни води.  Тя е изключително нужна, за да запазим реките и природата в региона чисти" - заяви кметът.