Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов e сред номинираните за годишните награди на Българска фондация „Биоразнообразие“. Неговата име се среща в две номинации в категория „Политик с най-голямо внимание към българската природа“.  В едната участва индивидуално, а в другата заедно с кметовете на Севлиево, Кюстендил и Харманли. 


В мотивите за първата номинация се казва: „Винаги с позитивно отношение върху опазването на биоразнообразието и природата на община Ботевград. Сред заслугите му са: системните действия по опазване на ЗМ „Мухалница” и най-дългата документирана миграция на земноводни в света; организиране на събития и участие в дебати с природозащитна тематика: детски карнавал на биоразнообразието, Ден на Жабешкото блато, дискусии за опазване на горите и водите; по инициатива на Община Ботевград стартира процедура за обявяване на биосферен парк, включващ части от територията на още 3 общини. 


Ботевград е и първата община, която обяви за защита горите си във фаза на старост. 


Изключително навременна и адекватна беше и намесата му във връзка с източването на яз. „Бебреш” и зараждащата се водна криза. Общината участва активно в национални кампании за почистване и инициира почиствания.


В качеството си на председател на МИГ Ботевград подкрепя и изпълнява проект за опазване на горите, насърчаване на гражданското участие и разработване на План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите.


В Стратегията за устойчиво развитие на туризма на общината като приоритети са заложени екотуризма, планински и доброволчески туризъм, мерки и дейности, насърчаващи природозащитата и гражданското участие. 


В проекта на ОУП на община Ботевград е предвидено създаване на защитен ландшафт по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата”.  


Иван Гавалюгов успява да поддържа диалог и партньорство с научни и природозащитни организации: Институт по биоразнообразие и екосистеми при БАН, Национален природонаучен музей – БАН, Асоциация на парковете в България, Българска фондация „Биоразнообразие“ и др.“. 


Съвместното предложение в същата категория е аргументирано така: Научната и теренна работа по идентифициране и картиране на старите гори, общинска собственост, се осъществява от природозащитната организация WWF от 2018 г насам. До юли 2020 проучванията обхванаха територията на 40 общини и установиха 5725 ха (57259 дка) стари гори.


13 % от горите в България (523 хил. ха) се управляват от общините, а едва 9 % от общинските гори са на възраст над 100 години. Това са гори, съсредоточени предимно във вододайни зони и стръмни терени. Освен че са дом на удивително биоразнообразие, те опазват водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за хората и за поддържането на нашата среда на живот в условията на климатични промени. За да продължат да предоставят тези жизненоважни екосистемни услуги обаче е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване.


WWF предостави резултатите от проучването на общините и ги прикани да предприемат конкретни действия за опазването на тези най-ценни за природата и за хората гори. Първи откликнаха от община Ботевград, Севлиево, Кюстендил и Харманли. Надяваме се в скоро време и други общини да последват този пример. Така биха отговорили на очакванията и нуждите на обществото за опазване на природата и безценните екосистемни услуги, които тя предоставя.“. 


Общо три са номинациите в категория „Политик с най-голямо внимание към българската природа“. Третото предложение е за Тома Белев – един от най-активните природозащитници в България, който в момента е и общински съветник в Столичния общински съвет. 


„Годишните награди са част от дългогодишните усилия на Българска фондация Биоразнообразие за опазване на природата, като тази година добавя перспективата на климатичните промени и техния ефект върху живота в България. Климатичните промени са едно от най-големите предизвикателства, които все по-осезаемо ще засягат човечеството. Те променят баланса в екосистемите и рефлектират и върху ресурсите, които ползваме от природата“, посочват от неправителствената организация. 


През настоящата година номинациите са в 6 категории: „Най-успешна кампания“; „Най-добър журналистически материал“; „Активист за биоразнообразието и климата“; Политик с най-голямо внимание към българската природа и климата; Награда за отговорни бизнеси; Награда за международен експерт с принос за българската природа. 


Победителите ще бъдат обявени въз основа на публично гласуване. За предстоящия старт ще уведомим допълнително.