Точно в 18 часа днес бе обявен край на публичното гласуване за годишните награди на Българска фондация „Биоразнообразие“. Публиката избра за свой фаворит с над 500 гласа кмета на Ботевград Иван Гавалюгов, номиниран в категория „Политик с най-голямо внимание към българската природа“. 


„Винаги с позитивно отношение върху опазването на биоразнообразието и природата на община Ботевград. Сред заслугите му са: системните действия по опазване на ЗМ „Мухалница” и най-дългата документирана миграция на земноводни в света; организиране на събития и участие в дебати с природозащитна тематика: детски карнавал на биоразнообразието, Ден на Жабешкото блато, дискусии за опазване на горите и водите; по инициатива на Община Ботевград стартира процедура за обявяване на биосферен парк, включващ части от територията на още 3 общини. 


Ботевград е и първата община, която обяви за защита горите си във фаза на старост. 


Изключително навременна и адекватна беше и намесата му във връзка с източването на яз. „Бебреш” и зараждащата се водна криза. Общината участва активно в национални кампании за почистване и инициира почиствания.


В качеството си на председател на МИГ Ботевград подкрепя и изпълнява проект за опазване на горите, насърчаване на гражданското участие и разработване на План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите.


В Стратегията за устойчиво развитие на туризма на общината като приоритети са заложени екотуризма, планински и доброволчески туризъм, мерки и дейности, насърчаващи природозащитата и гражданското участие. 


В проекта на ОУП на община Ботевград е предвидено създаване на защитен ландшафт по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата”.  


Иван Гавалюгов успява да поддържа диалог и партньорство с научни и природозащитни организации: Институт по биоразнообразие и екосистеми при БАН, Национален природонаучен музей – БАН, Асоциация на парковете в България, Българска фондация „Биоразнообразие“ и др.“, това се посочва в мотивите за номинацията на кмета на Ботевград. 


Не за първи път Иван Гавалюгов ще бъде отличен с награда от Българска фондация „Биоразнообразие“. И през 2016 година неговата номинация получи най-много гласове. 


Защитената местност „Мухалница“ край Ботевград също бе номинирана за годишните награди на организацията. Тя се състезаваше с повече от 20 претенденти в категория „Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието и климата“, но събра само 30 гласа. 


Официалната церемония по награждаване на победителите в отделните категории ще се състои на 22 октомври в зала „В парка“/малкото НДК/. Тогава ще станат ясни и фаворитите на журито.