Мобилна биометрична станция на Областната дирекция на МВР - София ще приема заявления за издаване на лични документи, съобщиха от РУП – Ботевград. Тя ще обслужва държавни и общински институции, кметства и групи граждани по места след предварителна заявка. Така хората ще бъдат обслужени в работно време, без да идват в паспортна служба.
За организиран прием с мобилна биометрия е необходимо да се представят следните документи: молба до директора на ОДМВР – София; Списък на лицата, който трябва съдържа трите имена, ЕГН, постоянен адрес, вид документ, който подлежи на подмяна; платена такса по Тарифа№4. За подмяна на СУМПС се представя медицинско свидетелство и копие от свидетелството за управление и контролния талон.
Повече информация може да получите на тел.: 66 411 – Иван Иванов, началник на Охранителна полиция.
От полицията за пореден път напомнят на хората, които трябва да си сменят личните документи до края на годината, да не чакат последния момент, а да го направят по-рано, тъй като в момента няма опашки пред гишето в паспортна служба.