Да се направи проверка на издадените свидетелства за управление на автомобили, която да се базира на данни от КАТ за нарушения, извършени от лица от малцинствата. Това е едно от предложенията на Съюза на организациите в автомобилния транспорт (СОАТ) и Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища (АЕБТРИ), които са свързани с въвеждането на мерки за по-висока безопасност по пътищата.

Според представителите на превозвачите, сред ромите има случаи да се представят фалшиви дипломи, за да се получи книжка. Причината е, че за издаване на свидетелство законът изисква завършено основно образование. От организациите смятат, че трябва да се засили сериозно контролът върху изискванията за образование на кандидат-шофьорите, да се завишат часовете за обучение и квалификацията им, като се допълнят с придобиване на знания по етика в движението, намаляване на агресивността и по-голяма толерантност към останалите водачи.

Превозвачите предлагат още младите водачи да получават временни шофьорски книжки за период от три години. Идеята е, ако шофират без нарушения през този изпитателен срок, да получат стандартни свидетелства. А ако допуснат произшествие или изгубят точки от контролния си талон, да преминат курса на обучение отново.